Sommarbete Sommarbete Sommarbete Sommarbete Sommarbete Våra Angusdjur på bete.

Vi valde denna ras då djuren passar utmärkt i ekologisk djurhållning då de bör fodras med enbart grovfoder (bete, hö, ensilage det vill säga uteslutande gräs).

Aberdeen angus är en mycket utpräglad köttras, köttet är finfibrigt och väl marmorerat, vilket ger en hög ätkvalitet. Angus är en så kallad "extensiv" ras som kalvar lätt. Kännetecknande är även moderdjurens omsorg om sin avkomma som de försvarar även i flock om behov uppstår. 

Beställning av Black Angus Nötlåda

Utlämning av nötlåda

fredag den 1 november

Vill du beställa en nötlåda: maila lamm@gravelsta.se alternativ

sms till Rose-Marie 076-425 43 63 eller skriv upp dig på en lista i gårdsbutiken

Alla styckdetaljer är vakumpackade och märkta. 

 

 

 

Grävelstas Black Angus Filélåda – KRAV                      196kr/kg 

En låda väger 10 kg och innehåller följande delar samt nötfärs.

Filé           Innanlår     Ytterlår       Högrev      Bog

 

Grävelstas Black Angus Entrecoté KRAV slutsåld       196 kr/kg 

En låda väger 10 kg och innehåller följande delar samt nötfärs.

Entrecoté    Fransyska  Ytterlår       Högrev       Bog

 

Grävelstas Black Angus Bifflåda – KRAV                      196 kr/kg

En låda väger 10 kg och innehåller följande delar samt nötfärs.

Biff            Rostbiff      Ytterlår       Högrev      Rulle

 

 

 

 

 

Anguspå Grävelsta Sex dräktiga Anguskor kom till Grävelsta i december 2015.

Rasen är en utpräglad köttras som från uppkomsten i slutet av 1700-talet har avlats för att ge ett kött av allra högsta ätkvalitet till skillnad mot flera andra köttraser som ursprungligen avlades fram för att fungera som dragdjur.

Angus har inte de största, mest svällande musklerna och inte heller den allra högsta tillväxten. Angus omvandlar gräs till ett moget, saftigt och välmarmorerat kött som är rasens kännetecken.

Marmorerat kött innebär att det inuti muskeln (intramuskulärt) finns insprängda fettceller som bidrar till att göra köttet mörare och saftigare. Eftersom fett fungerar som smakbärare bidrar det även till att göra köttet än mer välsmakande.