Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Slungning
Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet

Katastrof i bigården på Grävelsta. I år har vi två svaga samhällen som behöver sin egen honung. De bygger sig starkare och förhoppningen är att de blir två starka samhällen till 2020. 

Honung KRAV från Grävelstas bigård

Honung från Grävelsta KRAV-honung från Grävelsta.
Grävelsta bin Grävelsta bin Flitiga bin som samlar pollen och nektar.
Bin med gult pollen Bin med gult pollen Pollen
Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax
celler celler Honung i cellerna
Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Efter några dagar hälls honungen upp på burk innan den stelnar till.
Slungning för att få ur honungen från cellerna. Slungning för att få ur honungen från cellerna. Slungning