Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Slungning
Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet

Jag (Rose-Marie)

känner mig som världens sämsta biodlare men jag ger inte upp.

Liten skörd av honung under sommaren 2019, men nu finns det tre samhällen invintrade och min förhoppning är att något av dessa samhällen kommer att vara riktigt starkt till våren 2020. 

Honung KRAV från Grävelstas bigård

Honung från Grävelsta KRAV-honung från Grävelsta.
Grävelsta bin Grävelsta bin Grävelsta bin Grävelsta bin Grävelsta bin Flitiga bin som samlar pollen och nektar.
Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax
celler celler celler celler celler Honung i cellerna
Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Efter några dagar hälls honungen upp på burk innan den stelnar till.
Slungning för att få ur honungen från cellerna. Slungning för att få ur honungen från cellerna. Slungning för att få ur honungen från cellerna. Slungning för att få ur honungen från cellerna. Slungning för att få ur honungen från cellerna. Slungning