Nyheter September 2023

Färskt lammkött i butiken lördag den 30 septemberGårdsbutiken på Grävelsta

öppet lördagar 11-14 t.o.m. 16 december 2023

Ägg KRAV i begränsad mängd säljs på lördagar i gårdsbutiken på Grävelsta

Avvänjning av kalvar från korna

Klippning av avelsdjuren

Slakt av lamm, får samt fyra grisar.

Rengöring av all biutrustning, smältning av vax.

  • Anguskor på Grävelsta gård i Vallentuna
  • Anguskalv på Grävelsta
  • Leicestertacka från Grävelsta gård i Vallentuna
  • Seminbaggen Bärtil från Grävelsta
  • Leicesterlamm på Grävelsta gård i Vallentuna
  • Bidrottning
  • Honung KRAV i gårdsbutiken på Grävelsta nära Upplands Väsby
  • Bökande grisar på Grävelsta under sommarhalvåret
  • Höns KRAV på Grävelsta Gård i Vallentuna
  • Grävelsta Gårdsbutik i Vallentuna

Grävelsta Gårdsbutik

Öppet lördagar t.o.m 16 december

Lördag den 2 september kl 11-14 Färskt lamm-fårkött

Lördag den  9 september kl 11-14

Lördag den 16 september kl 11-14 Färskt fläskkött

Lördag den 23 september kl 11-14

Lördag den 30 september kl 11-14 Färskt lammkött