Sommarbete Sommarbete Sommarbete Sommarbete Sommarbete Våra Angusdjur på bete.

Vi valde denna ras då djuren passar utmärkt i ekologisk djurhållning då de bör fodras med enbart grovfoder (bete, hö, ensilage det vill säga uteslutande gräs).

Aberdeen angus är en mycket utpräglad köttras, köttet är finfibrigt och väl marmorerat, vilket ger en hög ätkvalitet. Angus är en så kallad "extensiv" ras som kalvar lätt. Kännetecknande är även moderdjurens omsorg om sin avkomma som de försvarar även i flock om behov uppstår. 

Angus

     

Rasen är en utpräglad köttras som från uppkomsten i slutet av 1700-talet har avlats för att ge ett kött av allra högsta ätkvalitet till skillnad mot flera andra köttraser som ursprungligen avlades fram för att fungera som dragdjur.

Angus har inte de största, mest svällande musklerna och inte heller den allra högsta tillväxten. Angus omvandlar gräs till ett moget, saftigt och välmarmorerat kött som är rasens kännetecken.

Marmorerat kött innebär att det inuti muskeln (intramuskulärt) finns insprängda fettceller som bidrar till att göra köttet mörare och saftigare. Eftersom fett fungerar som smakbärare bidrar det även till att göra köttet än mer välsmakande.

Anguspå Grävelsta Sex dräktiga Anguskor kom till Grävelsta i december 2015.