Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Zebastian slungar och silar honung sommaren 2014 Slungning
Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet, honungen silas genom fyra olika silar. Det gyllene guldet

Grävelstas biodling KRAV

Fyra bikupor har överlevt vintern, nu hoppas vi på en bra säsong 2021.

 

 

Honung från Grävelsta Honung från Grävelsta Honung från Grävelsta Honung från Grävelsta Honung från Grävelsta KRAV-honung från Grävelsta.
Grävelsta bin Grävelsta bin Grävelsta bin Grävelsta bin Grävelsta bin Flitiga bin som samlar pollen och nektar.
Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax innan slungning Avtäckning av vax
celler celler celler celler celler Honung i cellerna
Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Upptappning av honung på burk innan den stelnar till. Efter några dagar hälls honungen upp på burk innan den stelnar till.
Bidrottning på Grävelsta gård Bidrottning på Grävelsta gård Bidrottning på Grävelsta gård Bidrottning på Grävelsta gård Bidrottning på Grävelsta gård Bidrottning på Grävelsta gård