Tidig sommarmorgon på Grävelsta

 

 

Gården Grävelsta drivs av oss, Rose-Marie & Roger Billefält. Grävelsta ligger mellan Vallentuna och Upplands Väsby ca 3 mil norr om Stockholm.  År 2007 startade vi vår fårbesättning genom att köpa in 17 livdjur av rasen Leicester. 2015 köpte vi våra första Anguskor. Vi har nio Anguskor, ungdjur, kalvar och en avelstjur, biodling, grisar och höns.

Gårdarna Grävelsta och Lilla Grävelsta samt sidoarrenden består av 50 ha åker, 15 ha kulturbete samt 37 ha skog. 

2014 började vi med renovering av olika byggnader på lilla Grävelsta, 2015 och fem år framåt pågick restaurering av gamla betesmarker på lilla Grävelsta.

Vårt mål med gården är att kunna ta tillvara på gårdens naturliga resurser med hjälp av får, nötdjur, grisar, höns samt biodling. Vi är måna om biologisk mångfald och värnar om stora liksom små djur. Djuren hjälper oss att vårda naturen  och ger oss ett miljömässigt ekologiskt och naturligt bra kött. Av djuren får vi en bra gödsel som vi sprider på våra åkrar. V i vill  producera bra, ekologiskt, närproducerad kött som säljs genom sk återtag från slakteriet. Vi säljer även skinn och ull. Avel är ett intressant arbete och vårt mål är även att sälja fina livdjur för att sprida rasen ytterligare.

Vår fårbesättning är Maedi-Visna fri (M3-status) och fotrötecertifierade (F-status) samt ansluten till KRAV, Elitlamm och Gård & Djurhälsan.

I november 2017 blev byggnaden av en lagård till Anguskorna klar samt påbörjades restaurering av gammal byggnad till gårdsbutik. Gårdsbutiken blev klar 2018 och har haft öppet varje lördag mellan kl 11-14  utom i januari då vi försöker vara lediga (arbeta mindre). 

Under våren 2019 byggde vi ett hönshus så nu har vi även fina frigående höns som får äta och picka i jord och gräs.

Sommaren 2020 kom de första grisarna som bökar i jorden på Grävelsta.

 

Biologisk Mångfald

Ekologiskt

Naturbeten

Småskaligt

Djurvälfärd

 Roger och Roger Billefält Roger och Rose-Marie Billefält