Livdjursförsäljning, klicka på biden så får du veta mer
Leicester på Grävelsta Leicester på Grävelsta Leicester på Grävelsta Leicester på Grävelsta Leicester på Grävelsta Tacka av rasen Leicester

Våra får är av rasen Leicester

AVELSMÅL  Det svenska leicesterfåret är en ras i snabb utveckling. Det övergripande målet är att utveckla det till ett vitt, pälsproducerande medeltungt köttfår.         

HANTERBARHET OCH UTSEENDE  Djuren är ganska livliga men lätta att hantera. Tackorna har lätt att lamma och har goda modersegenskaper. Tackorna föder i snitt ca 1,8 lamm. Lammens korrigerade 110-dagarvikt är i genomsnitt ca 34 kg men en del besättningar har betydligt högre vikter. Genom det samordnade avelsarbetet, ökar stadigt andelen lamm med den pälshårskvalitet som krävs för att kunna producera prima pälsskinn. Håret ska vara medelgrovt, silkigt och glansigt med fylliga lockar i storleken 1-2 cm. Pälsskinnen ska vara helt vita.         

PRODUKTIONSFORMERNA  Den renrasiga produktionen är främst inriktad på kombinationen av bra slaktkroppar och vita pälsskinn samt att producera bra avelsdjur för renavel men även baggar för korsningsändamål.

Som korsningdjur lämpar sig det svenska leicesterfåret:
- för att förbättra slaktkropp och ull på de vita korsningfåren eller i kombination med finullsfår.
- för att producera tyngre lamm med bra pälsskinn (oftast vita) vid korsning med gotlandsfåret.
- som en av utgångsraserna vid köttproduktion med fler raskorsningar.

Vi är medlemmar i Svenska Leicesterfårföreningen. Rose-Marie är med i avelsgruppen.