Gårdsbutikens baksida
Fönster Grävelsta Fönster Grävelsta Fönster Grävelsta Fönster Grävelsta Fönster Grävelsta Första renoverade fönstret sätts på plats.
Gårdsbutiken på Grävelsta 2018
Ladugård till våra Anguskor blev klar och godkänt 3 november 2017 Ladugård till våra Anguskor blev klar och godkänt 3 november 2017 Ladugård till våra Anguskor blev klar och godkänt 3 november 2017 Ladugård till våra Anguskor blev klar och godkänt 3 november 2017 Ladugård till våra Anguskor blev klar och godkänt 3 november 2017 Ladugård till våra Anguskor som blev klar och godkänd i november 2017

Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområde.

Vi har beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för nybyggnad av lösdrift till kor samt att restaurera en del av ekonomibyggnad till butik/samlingslokal. Detta för att bl.a. skapa ett arbetstillfälle för Rose-Marie.